Việc thực hiện bộ “Việt Nam Danh tác” sẽ căn cứ vào bản thảo chính xác nhất, thường là các bản toàn vẹn, nguyên gốc, không bị kiểm duyệt cắt bỏ. Bản in đầu tiên sẽ là bản gốc được ưu tiên để đối chiếu. Sáu tác phẩm đầu tiên của bộ sách ra mắt với sự giúp sức của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Tạ Duy Anh.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>