3 thoughts on “Siêu âm tim cơ bản. Bài 1: Lược sử siêu âm tim”

  • Nguyễn Hiếu says:

    Em cảm ơn Thầy, dù có tham gia các lớp dạy siêu âm tim nhưng nếu được nghe giảng dạy nhiều lần trên video thế này thì sẽ rất tốt. Cảm ơn Thầy, cảm ơn sự khổ công tâm huyết của Thầy với đồng nghiệp và thế hệ tương lai.

  • Men-sân En-đru says:

    Cảm ơn Thầy ạ! Thấy tương lai công nghệ phát triển như vũ bão, phải nghe thầy giảng nhiều cho bớt tụt hậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>