5 thoughts on “StarCraft 2: Legacy of the Void – Campaign phần 1 (Phụ đề Tiếng Việt)”

  • Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn làm tốt lắm ^^ mình là fan của dòng game này đã từ lâu, đã chơi hết cả 3 phần Starcraft 2 chế độ brutal mấy lần r nhưng do tiếng Anh gà nên bây h mới hiểu được đầy đủ câu truyện ý nghĩa của nó, thank bạn đã dồn tâm huyết và thời gian để Sub cho những siêu phẩm bị quên lãng thế này ^^

  • Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn làm tốt lắm ^^ mình là fan của dòng game này đã từ lâu, đã chơi hết cả 3 phần Starcraft 2 chế độ brutal mấy lần r nhưng do tiếng Anh gà nên bây h mới hiểu được đầy đủ câu chuyện, thank bạn đã dồn tâm huyết và thời gian để SUb cho những siêu phẩm bị quên lãng thế này ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>