Tại sao thiên hạ luôn đoán Trung Quốc sắp sụp đổ sẽ bị diệt vong ?
Trung Quốc hôm nay nguy cơ tứ bề, toàn bộ xã hội đều như ngồi trên đống lửa. Lật giở lại những dự ngôn liên quan đến sự diệt vong của chính quyền cộng sản Trung Quốc, người ta không khỏi giật mình khi nó tương đồng với thế cục hiện nay.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe/

One thought on “Tại sao thiên hạ luôn đoán Trung Quốc sắp sụp đổ sẽ bị diệt vong ?”

  • bọn cong san Viet nam rất sợ chính quyền tp. Westmingter,vì tp này do đa số là ngươi tị nạn đến từ miền Nam có tinh thẩn chống cộng mãnh liệt. Họ đã cản trở ưu đồ nhuộm đỏ tp. Này của Hà nội và hiện đang có một bọn bưng bô tay sai núp bóng ngưởi tị nạn thi hành NQ 36 cho HN như pho bolsa tv va kbchn của nguyen p Hung đang hoạt động tay sai bưng bô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>