Tại sao thiên hạ luôn đoán Trung Quốc sắp sụp đổ sẽ bị diệt vong ?

Tại sao thiên hạ luôn đoán Trung Quốc sắp sụp đổ sẽ bị diệt vong ?Tại sao thiên hạ luôn đoán Trung Quốc sắp sụp đổ sẽ bị diệt vong ?
Trung Quốc hôm nay nguy cơ tứ bề, toàn bộ xã hội đều như ngồi trên đống lửa. Lật giở lại những dự ngôn liên quan đến sự diệt vong của chính quyền cộng sản Trung Quốc, người ta không khỏi giật mình khi nó tương đồng với thế cục hiện nay.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe/

One Response

  1. Tom Lee
    03/12/2019

Write a response