Tam Đảo 2019 || Nhà thờ đá hơn 100 tuổi

Tam Đảo 2019 || Nhà thờ đá hơn 100 tuổi#tamdao
#nhathoda
#dulich

Video trực tiếp từ nhà thờ đá Tam Đảo Vĩnh Phúc 2019

Lên thăm nhờ thờ đá Tam Đảo Vĩnh Phúc

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

2 Responses

  1. Khiem Nguyen
    16/10/2019
  2. abcd
    16/10/2019

Write a response