Thiết Kế App Cho Android Và Ios Để Điều Khiển Esp8266 Sử Dụng Google Firebase

Nhờ vào các công cụ thiết kế app trực tuyến và Google Firebase mà chúng ta có thể thiết kế app IOT điều khiển thiết bị điện trong nhà mình dễ dàng hơn.

Hướng dẫn tạo app không cần lập trình kết hợp Google Firebase, Arduino điều khiển ESP8266.
Trong clip gồm có các hướng dẫn sau:
– Lập trình arduino giao tiếp với firebase
– Hướng dẫn cách nạp chương trình cho ESP8266-01
– Thiết kế trang điều khiển Control
– Test thử

Blog:
FPage:

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>