3 thoughts on “Tập Đoàn Chym :)) || Tập 1 || Mun Wolf || (mô tả)”

  • MOON_CHAN_ GACHA says:

    Mun có thể để đồ ngủ cho thoải mái đc ko zậy nhìn hơi.., còn bà mẹ sinh ra 1 đứa tóc hồng, 1 đứa tóc vàng đên trong khi bả trắng đen wow hợp lý vãi, đi học ko có đồng phục và mới ngủ zậy đi ra đó ăn 1 miếng bánh rồi mặc đồ ngủ đi học zậy lun hả Mun ơi là Mun tui làm phim bà coi như zậy hay sao mà làm kì zậy tập sau sửa lại nhá :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>