3 thoughts on “[TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC ALIBABA] – Phản biện về thời sự của VTV”

  • Ma là Ma. Làm dự án như AliMaMa thì 30 năm nữa cũng không ra được 1 dự án. Có 1 bài ra rã suốt ngày mà không tự thấy kết quả làm bao lâu có được gì đâu. Trước đây không bị chính quyền để ý mà không hình thành được cái nào. Giờ thì khỏi làm luôn đi. Các tỉnh đã lên danh sách rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>