3 thoughts on “[TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC ALIBABA] – Phản biện về thời sự của VTV”

  1. Học thuộc lòng đi rồi nói bạn ơi. Học thuộc như Ngô Tiền đó, ngày nào cũng đọc mù quáng luôn.

  2. Ma là Ma. Làm dự án như AliMaMa thì 30 năm nữa cũng không ra được 1 dự án. Có 1 bài ra rã suốt ngày mà không tự thấy kết quả làm bao lâu có được gì đâu. Trước đây không bị chính quyền để ý mà không hình thành được cái nào. Giờ thì khỏi làm luôn đi. Các tỉnh đã lên danh sách rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *