Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2019, Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp sức nâng cao về mức sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng. Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân. Hòa chung với không khí tri ân những người có công trên khắp cả nước, Tập đoàn Trường Tiền cũng đã có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa.
Tham dự tại Chương trình Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tập đoàn Trường Tiền đã trao tặng số tiền là 30 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư Thương Mại Đồng Mô thuộc Tập đoàn Trường Tiền cũng tài trợ 20 triệu đồng để góp sức cùng địa phương và các đơn vị khác tu sửa bia mộ nghĩa trang liệt sỹ.
Hoạt động tri ân mang nghĩa tình của Tập đoàn Trường Tiền chính là bài học trực quan về lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm đối với thương binh, gia đình liệt sĩ mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn Trường Tiền đã và đang gìn giữ, truyền lại cho thế hệ thanh niên kế tục và phát huy ngày càng hiệu quả.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>