One thought on “Tập đoàn Vingroup của ông Vượng đây. LỪA ĐẢO!!❌❌Vincom Shophouse Sa Đéc lừa đảo.”

  • Nguyên Thanh Đồng Tháp says:

    Đi làm xong rồi đi lấy tiền như ăn xin vậy, còn mấy ông lãnh đạo thì như chết xanh cỏ đã lâu rồi vậy.bóc lột vừa thôi mấy ông, não bị hư hết rồi hãy bỏ thùng rác rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>