Một số hình ảnh đáng nhớ của Tập đoàn B.I.G trong năm 2019
Tập đoàn B.I.G (Business Investment Global) tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế Hoàng Huỳnh Gia, được thành lập năm 2018 với sự hợp nhất của 03 (ba) đơn vị: Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Wincop và Công ty cổ phần MotoBike Services; Công ty cổ phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực ASEANB. Đến tháng 08/2019, đổi tên Công ty cổ phần tập đoàn B.I.G, chính thức hoạt động dưới mô hình Tập đoàn với tên gọi Tập đoàn B.I.G – Công ty CP.
🌏 Webiste:
🌐 Fanpage:

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>