* Ví trí tuyển dụng dành cho SV mới hoặc sắp tốt nghiệp ĐH chuyên ngành IT – Phần mềm.
* Nội dung đào tạo: Tiếng Nhật và rèn luyện kỹ năng IT
* Chi tiết vui lòng liên hệ
Phụng (Ms.)
Công ty TNHH TAS VN
Skype: vu.phung2016
Email: vu_phung@kk-tas.co.jp

* Hoặc nộp CV online tại:

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>