Tập đoàn tài chính EXW-Global được thành lập ngày 25.09.2019 tại Châu Âu (Liechtenstein), trụ sở chính được đặt tại thành phố Klagenfurt, nước Áo, nơi CEO Benjamin Herzog sinh ra và lớn lên…

Chỉ trong hơn một tháng, hàng loạt các cty con được thành lập, để phục vụ cho sự phát triển mạnh mẽ toàn cầu trong những năm tới…

Một trong những đối tác của tập đoàn là DIECOINZONE tại Klagenfurt nước Áo, qua đó các NĐT Châu Âu có thể chuyển tiền Euro đến Cty đầu tư, cũng như rút Euro về các ngân hàng thuộc khối liên minh Châu Âu.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>