Thanh Quang nguyen là dòng giỏi con rồng cháu tiên, nhưng anh sanh ra lớn lên tại Germany, Đức. Vẫn là võ sĩ trẻ, to con, thân hình không sáu múi như bao võ sĩ khác. Nhưng khi thượng đài thì anh đánh không khoan nhượng. Anh tấn công đối thủ tới tấp, đánh cho đối thủ không kịp thở. Mời đại gia đình xem anh thi đấu nhé.

Please press the lego TRIDINGO (free 100%) to subscribe and to watch more new videos. Thank you for your supporting.

Vui lòng bấm vào logo TRIDINGO (miễn phí) để đăng ký kênh và cập nhật được nhiều video mới lạ từ TRIDINGO

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

3 thoughts on “Thanh Quang Nguyen vs Steffan Gammelgaard, Không Sáu Múi, Đánh Tới Tắp Đối Thủ Không Kịp Thở”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>