100% Ko Tràn – Ko Sưng – Ko Đau
Tiêm Tạo Hình Mũi Filler Cao Cấp Siêu Định Hình
Khách Hàng mũi gốc rất thấp tẹt, đầu mũi hơi ngang da siêu mỏng.. Sau khi Tú Anh tiêm tạo hình lên dáng đẹp xuất sắc luôn mà không bị tràn kể cả tập gym xông hơi luôn 😱😱😱

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>