Tiểu Sử Nguyễn Trung Trực – Nỗ Lực Cuối Cùng Lấy Lại 6 Tỉnh Nam Kỳ Và Cái Kết Chấn Động Lịch Sử VN
Nguyễn Trung Trực sinh năm Đinh Dậu 1837 – mất năm Mậu Thìn 1868 Ông là con trưởng trong một gia đình có 8 người con. Lúc nhỏ, ông rất hiếu động, thích học võ nên khi lớn lên ông là người có thể lực khỏe mạnh, giỏi võ nghệ và là người có nhiều can đảm, mưu lược.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

38 thoughts on “Tiểu Sử Nguyễn Trung Trực – Nỗ Lực Cuối Cùng Lấy Lại 6 Tỉnh Nam Kỳ Và Cái Kết Chấn Động Lịch Sử VN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>