Tội ác này đã gây sốc đối với cả xã hội Việt Nam và trở thành chủ đề bàn luận trên các trang mạng xã hội…Bằng chứng cho thấy một mối quan hệ giữa tội ác và tầng lớp xã hội và Chính phủ chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ với nạn mại dâm ,Chính phủ cần phải có nhiều biện pháp cứng rắn hơn nữa để ngăn ngừa tội ác từ Trung Quốc….

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://pub-ed-inquiry.org/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>