#Word360do #Excel360do
Fanpage:
Khi thực hiện các bảng dữ liệu trong word, nhiều người thường nhờ Excel tính toán trước rồi copy kết quả sang word. Làm như thế cũng được nhưng chúng ta có cách đơn giản hơn là tạo ra các công thức ngay trong văn bản hiện hành để tính toán đối với một số dữ liệu đơn giản.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/cong-nghe

One thought on “Tự học Microsoft Word: Thiết lập công thức tính toán trong trong Winword bằng cách nào?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>