One thought on “Tù mù thông tin người Tàu cộng “núp bóng” người Việt mua nhà”

  • Guyait Charles says:

    Tàu Cộng không cần dùng đến chiến tranh để chiếm nước VN.
    Lấy chiến tranh để xâm lược là sách lược lỗi thời của thời kỳ TRUNG CỔ.

    Thời đại nảy, đồng tiền có sức mạnh vạn năng. Có tiền là có hết, muốn gì cũng có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>