Edit + Sub: Bánh Bao Súp
Beta: Tieumanulk

STAFF

Sách Hoa: Thừa Chi 【 Ngô Hoàng Vạn Tuế Công Tác Thất 】

Đạo diễn: Thanh Thập 【 Yến Ngữ Linh Nhiên 】

Biên kịch: Nhiễm Diên 【 Yến Ngữ Linh Nhiên 】

Hậu kỳ ( toàn bộ kịch ): Vensin【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】

Hậu kỳ ( hiệp trợ ): Ảnh Nguyệt Khuynh Vũ 【 Thì Ngữ Phối Âm Xã 】

Bản vẽ: A Trạch 【 Dực Chi Thanh 】

PS: Yến Kỉ 【 Dực Chi Thanh 】

Tuyên truyền: Đậu Nhất Đao 【 Thảo Bổn Thực Vật 】

·CAST

Tổng giám: Thiên Hoa Bản 【 Ngự 】

Huấn luyện viên: Tử Phong Nhân 【 Ưu Tư Minh Tưởng 】

Người Yêu: Vensin【 Tiễn Đao Kịch Đoàn 】

Bí thư: Bán Hạ Lâm Khê

Đồng nghiệp: Triệu Tu Sáp 【 Tinh Chi Thanh 】

Phiến Đầu: Tống Tử 【 Tinh Chi Thanh 】

Giới thiệu chương trình: Trăn Tang 【 Ngô Hoàng Vạn Tuế Công Tác Thất 】

·ED

ED điền từ: Tô Liễm Thất 【 Bộ Thanh Trần 】

ED Phiên Xướng: Trăn Tang 【 Ngô Hoàng Vạn Tuế Công Tác Thất 】

ED trang trí: Thì Tửu 【 Quy Khứ Lai 】

ED Hỗn Âm: Tiểu tiên nữ Công Tác Thất

PV: Khê Phi 【 Tinh Chi Thanh 】

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

23 thoughts on “[Vietsub – Đam Mỹ ] Kịch truyền thanh – Tâm Du Thán Hỏa Xuân [ END ] [ Cao H ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>