Dịch + Sub: Bánh Bao Súp
Beta + Des ảnh: Tieumanulk
______________________
STAFF

Nguyên tác: Bệnh xương cổ của lão cán bộ
Sách Hoa / biên kịch: Tây Lương Bảo Bảo
Đạo diễn: Kì Sơn 【 Tam Chích Xuân Hùng Công Tác Thất 】
Giám chế: Nam Kha 【 Tầm Mộng Nghiễm Bá Kịch Xã 】
Tiểu Tiểu Lục 【RCVO Việt ngữ phối âm tổ 】
Hậu kỳ: Mễ Cao
Trang trí: A Nguyệt 【 Linh Dạ Cổ Phong Xã 】
Áp-phích: Ngự Tiểu Nhã 【KA. U】
Số hiệu tuyên: Kì Mặc Tuyết 【 Túy Mĩ Khuynh Tình Các 】

CAST

Xích Hàn: Sừ Hòa 【 Ma Âm Đế Quốc 】
Thiệu Lãng: Tô Mạc Ly 【 Thập Tứ Kiều 】
Giới thiệu chương trình: Lục 忈
Tàu điện thông báo: Tuyệt Luyến 【 Giá Cá Công Tác Thất 】
Hành khách 1/ Mẹ Thiệu: Quá Tẫn Thiên Phàm 【 Đông Bang Công Tác Thất 】
Hành khách 2/ Trợ lý Lâm / Ông chú hèn hạ / bác sĩ: Thượng Quan Hữu
Em gái tiếp tân / Cô bé bán hoa: Thượng Quan Hữu

ED

《 Tàu điện dục vọng 》
Nguyên khúc: 《 Biệt thự số chín 》
Nguyên Xướng: Khương Bằng
Sách Hoa: Tây Lương Bảo Bảo
Chọn khúc: Mina Tang
Điền từ: Ngã Hệ Tiểu Tiểu Lục 【RCVO Việt ngữ phối âm tổ 】
Cover: Thông Gia
Hậu kỳ: Đương Quy 【 Tử Tĩnh Nguyên Sang Âm Nhạc Đoàn Đội 】
Trang trí: Ba Phủ Lạc Phu【 Chuẩn Phong Nguyệt Đàm Công Tác Thất 】
Áp-phích: Ngự Tiểu Nhã 【KA. U】

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

45 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ -Tàu Điện Ngầm [ END ] [ Cao H ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>