4 thoughts on “VISA THĂM THÂN HÀN QUỐC – Chờ thông báo mới tháng 7 2019”

  • thi tien nguyen says:

    Hôm nay mở lịch hẹn, mình bấm rất nhanh và có gửi mã số bí mật luôn..nhưg chưa dc 30s thì báo hết giờ đăng kí lịch hẹn và không đăng kí được.. mình đang lo lắng cha mẹ mình k thể nộp hso để qua tham dự đám cưới😭

  • Hương Trần says:

    Em đặt lịch hẹn ghi số điện thoại rồi mà sao hệ thống không gởi mã số xác nhận? Giúp e với

  • Em con vai thang nua sanh ma ko đặt lịch hen như vay toi lúc sanh ko biêt phai lam sao? Đứa lon sang năm di học em thi moi sanh ko đưa di được gio phai lam sao? Huhu giúp em voi

  • Quoc Thien Tran says:

    Làm video nói thêm mấy cái ly do nhân đạo như sao cha mẹ qua nuôi sanh không cho nộp hoặc qua dư đám cưới con không cho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>