Chương trình Hướng dẫn lắp đặt truyền hình số mặt đất DVB-T2 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sản phẩm mẫu được sử dụng trong chương trình là đầu thu DVB-T2 iGate T201HD, được nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông VNPT Technology.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

43 thoughts on “[VTC1] Hướng dẫn lắp đặt truyền hình số mặt đất DVB-T2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>