Chiều ngày 4/4, công ty Cổ phần sách MCBooks tổ chức buổi họp báo ra mắt Bộ sách Brain Booster – Để nói tiếng Anh thành công sau 30 ngày

Bộ sách được viết bởi tác giả Nguyễn Anh Đức và Công ty Cổ phần sách MCBooks hiện là Đơn vị giữ bản quyền và độc quyền phát hành

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://pub-ed-inquiry.org/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>