(VTC14) -Trồng cây xanh trong nhà, tại văn phòng nơi công sở không chỉ làm xanh mát không gian sống mà chúng ít nhiều còn mang ý nghĩa phong thủy, tâm linh. Tuy nhiên, một số loại cây trồng làm cảnh phổ biến lại là những cây có thể gây độc cho con người, đặc biệt với nhóm đối tượng trẻ em.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>