Trong những năm gần đây tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam liên tục tăng lương cho người lao động. Không chỉ tăng lương liên tục mà môi trường làm việc được thay đổi đáng kể, từ công nghệ thủ công đến cớ giới hóa toàn phần. Làm tăng năng xuất cho công nhân, giảm sức lao động và an toàn cao trong mỗi ca làm việc.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>