Sáng ngày 26/11/2019 tại Tp Huế, Đoàn công tác của Bộ NN và PTNT đã đi khảo sát và tham dự Hội nghị tổng kết nông nghiệp hữu cơ 2019. Được đánh giá là 1 năm khó khăn của ngành nông nghiệp, tuy nhiên, nông nghiệp hữu cơ tại Huế đã tạo được những kết quả ấn tượng.

source: https://pub-ed-inquiry.org

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://pub-ed-inquiry.org/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>