3 thoughts on “Vườn quốc gia Tràm Chim – Thú vị vừa đi ghe (thuyền) vừa ngắm cảnh”

  • ĐỜI TRAI PHIÊU BẠT says:

    Cách đây vai năm mình có về Hậu Giang công tác được người dân họ nướng cá trên chẹt xong rồi ngồi chông chênh trên chẹt nhậu luôn, một cảm giác rất thú vị và là kỹ niệm khó quên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>