One thought on “XNEWS | TẠM GIỮ EM TRAI TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC ALIBABA”

  • Thằng này còn trẻ,còn tuổi nghĩa vụ,giờ đi tù cũng như đi nghĩa vụ thôi,không nên buồn bác gái nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>