Hán Việt: Xuyên việt chi nông phụ nan vi
Tác giả: Lạc Vũ Thu Hàn

Đường vũ mở mắt ra, nhìn đến chính mình nằm một gian bùn trong phòng, chung quanh có vẻ thực cũ nát nhưng thực sạch sẽ. Nhưng rõ ràng này không phải chính mình thuê 3 bình phòng đơn nguyên bộ.Nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, lại ninh chính mình một chút, sẽ đau; lại kéo kéo kia đầu khô khốc tóc dài, sẽ đau, không phải giả, mặt khác tạm thời không nói, đường vũ thực bình tĩnh mà tiếp thu chính mình xuyên qua sự thật.Sinh hoạt đều là yêu cầu chính mình kinh doanh, đối hiện La Vân Sơ tới nói đi, kỳ thật nào sinh hoạt đều giống nhau. Hơn nữa trưởng bối ánh mắt, La Vân Sơ vẫn là tin được, La Diệp thị cảm thấy hảo nam tử, hẳn là sẽ không quá kém đi.

Nguồn: https://pub-ed-inquiry.org/

Xem thêm bài viết: https://pub-ed-inquiry.org/category/giai-tri

13 thoughts on “Xuyên Qua Chi Nông Phụ Làm Khó Tập 1 Truyện Ngôn Tình Điền Văn Hay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>